Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 1 - 20 trong số 122

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
1CAO SU TỜKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
2Cơ điện NN&CNSTHKế hoạch 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
3CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCông nghệ thông tin
4THẺ ĐỊNH DANHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCông nghệ thông tin
5CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNETKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆGiao diện người sử dụng
6HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCộng đồng và thành phố bền vững
7PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆỨng dụng các phương pháp thống kê
8QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRAKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆỨng dụng các phương pháp thống kê
9HÀN KIM LOẠIKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuá trình hàn
10CẦN TRỤCKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCần Cẩu
11THỬ KHÔNG PHÁ HỦYKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThử không phá hủy
12THANG MÁYKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThang máy, thang cuốn và băng tải chở người
13PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThiết bị điện dân dụng
14DÂY VÀ CÁP ĐIỆNKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆDây và cáp điện
15THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LEDKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChiếu sáng
16LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆLưới điện thông minh
17MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNăng lượng tái tạo
18NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNăng lượng tái tạo
19THANKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNhiên liệu khoáng rắn
20CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SUKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCao su và sản phẩm cao su