TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững

Số hiệu
TCVN/TC 268
Tên Ban kỹ thuật
Cộng đồng và thành phố bền vững
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 268 - Sustainable cities and communities  

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực cộng đồng và thành phố bền vững bao gồm việc xây dựng các yêu cầu, các khung tổng quát, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ thuật và các công cụ liên quan đến việc phát triển bền vững xét về tính thông minh và tính bền vững
Liên hệ

Nguyễn Phương Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085  -  Email: tcvn703@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phùng Mạnh Trường (Trưởng ban)
 • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
 • Trần Minh Tuấn
 • Nguyễn Quang Huy
 • Hồ Đức Thắng
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Phạm Trung Chính
 • Đỗ Quế Lâm Hải
 • Nguyễn Văn Khôi
 • Trần Đình Thái
 • Lê Tuấn Anh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Tóm tắt các hướng dẫn hiện có và các phương pháp tiếp cận về sự phát triển và khả năng phục hồi bền vững trong thành phố
 • Đô thị và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững