Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 881 - 900 trong số 1005

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
881IEC/TC 8Systems aspects of electrical energy supplyChưa xác định
882TC 11TC 11
883TC 20TC 20
884TC 55TC 55
885TC 57TC 57
886ISO/TC 114/SC 14Table and wall clocksChưa xác định
887ISO/TC 120/SC 2Tanned leatherChưa xác định
888ISO/TC 4/SC 9Tapered roller bearingsChưa xác định
889ISO/TC 34/SC 8TeaO - Thành viên quan sát
890ISOTC 34/SC 8Tea

TCVN/TC/F 20

891ISO/TMBGTechnical Management Board - groups

TCVN/TC 01

P - Thành viên chính thức
892ISO/TC 114/SC 9Technical definitions [STANDBY]Chưa xác định
893ISO/TC 17/SC 19Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposesChưa xác định
894ISO/TC 46/SC 4Technical interoperabilityChưa xác định
895ISO/TC 10Technical product documentationO - Thành viên quan sát
896ISO/IEC JTC 1/SC 6Telecommunications and information exchange between systemsChưa xác định
897ISO/TC 172/SC 4Telescopic systemsChưa xác định
898IEC/TA 1Terminals for audio, video and data services and contentsChưa xác định
899IEC/TC 1TerminologyChưa xác định
900ISO/TC 61/SC 1TerminologyChưa xác định