TCVN/TC/F 20 - Chè và sản phẩm chè

Số hiệu
TCVN/TC/F 20
Tên Ban kỹ thuật
Chè và sản phẩm chè
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 8 - Tea

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Chè và sản phẩm chè
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Thịnh (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Đỗ Văn Chương
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Phạm Công Dũng
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Trần Thị Lan Hương
 • Trần Thị Phương Mai
 • Vũ Văn Minh
 • Đỗ Thị Ngọc Huyền
 • Lê Văn Đức
 • Đỗ Bích Nga
 • Hoàng Vĩnh Long
 • Chu Xuân Ái
Danh sách dự thảo đang thực hiện