Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 8582:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Yêu cầu chung đối với đặc tính của tác nhân tiệt khuẩn, triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn thiết bị y tế
Tên tiếng anh

Title in English

Sterilization of health care products. General requirements for characterization of a sterilizing agent and the developement, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14937:2009
Chỉ số phân loại

By field

11.080 - Thanh trùng
Số trang

Page

55
Giá: 220,000 VNĐ

Price

Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

2606/QĐ-BKHCN 26-11-2010
Cơ quan biên soạn

Compilation agency