Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 5684:2003
Năm ban hành 2003

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu chung
Tên tiếng anh

Title in English

Fire safety for petroleum and petroleum products facilities. General requirements
Chỉ số phân loại

By field

13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

19
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung.
TCVN 3255:1986, An toàn nổ-Yêu cầu chung.
TCVN 4090:1985, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4530:1998, Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5307:2002, Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ-Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5334:1991, Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm kĩ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.
TCVN 6223:1996, Cửa hàng khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 6486:1999, Khí đốt hoá lỏng (LPG)-Tồn chứa dưới áp suất-Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt.
Quyết định công bố

Decision number

10/2003/QĐ-BKHCN 14-05-2003
Cơ quan biên soạn

Compilation agency