Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4878:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy
Tên tiếng anh

Title in English

Fire protection. Classification of fires
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3941:2007
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại

By field

13.220.01 - Bảo vệ chống cháy nói chung
Số trang

Page

5
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Việc phân loại này đặc biệt có ích trong việc lựa chọn phương tiện chữa cháy.
Quyết định công bố

Decision number

914/QĐ-BKHCN 01-06-2009
Cơ quan biên soạn

Compilation agency