Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 6415-4:2005
Năm ban hành 2005

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Gạch gốm ốp lát. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy
Tên tiếng anh

Title in English

Ceramic floor and wall tiles. Test methods. Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10545-4:1994
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại

By field

91.100.23 - Vật liệu và sản phẩm khoáng và gốm
Số trang

Page

5
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Phần này của TCVN 6415 : 2005 quy định phương pháp xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy cho các loại gạch gốm ốp lát có phủ men hoặc không phủ men.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 48:1994, Rubber, vulcanized or thermoplastic-Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) [Cao su, lưu hóa hoặc dẻo nóng-Xác định độ cứng (độ cứng giữa 10 IRHD và 100 IRHD)].
Quyết định công bố

Decision number

162/QĐ-BKHCN 09-02-2006
Cơ quan biên soạn

Compilation agency