Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 6415-3:2005
Năm ban hành 2005

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Gạch gốm ốp lát. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích
Tên tiếng anh

Title in English

Ceramic floor and wall tiles. Test methods. Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10545-3:1995
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại

By field

91.100.23 - Vật liệu và sản phẩm khoáng và gốm
Số trang

Page

5
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Phần này của TCVN 6415 : 2005 quy định phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích của các loại gạch gốm ốp lát có phủ men hoặc không phủ men.
Có hai phương pháp làm đầy nước vào các lỗ hở của mẫu thử (tách không khí khỏi mẫu thử): phương pháp đun sôi và phương pháp ngâm trong chân không. Phương pháp đun sôi chỉ có thể làm đầy nước các lỗ hở dễ làm đầy; phương pháp ngâm trong chân không có thể làm đầy nước vào tất cả các lỗ hở.
Phương pháp đun sôi được sử dụng để phân loại chất lượng gạch. Phương pháp chân không xác định độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và độ hút nước, ngoài mục đích phân loại sản phẩm.
Quyết định công bố

Decision number

162/QĐ-BKHCN 09-02-2006
Cơ quan biên soạn

Compilation agency