Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 5334:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt
Tên tiếng anh

Title in English

Electrical apparatus used for storage of oil and oil products. Safety code for design and installation
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 5334:2007 , thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ-Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
Chỉ số phân loại

By field

29.260.01 - Thiết bị điện để làm việc trong điều kiện đặc biệt nói chung
Số trang

Page

42
Giá: 168,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt các thiết bị điện lực, điện chiếu sáng, đo lường kiểm tra và tự động hóa cho các kho dầu và sản phẩm dầu xây dựng mới hay cải tạo, mở rộng hệ thống điện trong các kho dầu và sản phẩm dầu hiện có (gọi tắt là kho xăng dầu).
Cơ quan biên soạn

Compilation agency