Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4878:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Phân loại cháy
Tên tiếng anh

Title in English

Classification of fires
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3941 : 19?7
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007) , Phòng cháy và chữa cháy-Phân loại cháy
Chỉ số phân loại

By field

13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

3
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này phân các dạng khác nhau của sự cháy ra 4 loại dựa vào bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Sự phân loại này đặc biệt có ích cho việc sử dụng đúng và hợp lí các ph|ơng tiện dập cháy khi chống cháy.
Tiêu chuẩn này không định nghĩa loại cháy do sự cố điện gây ra.
Cơ quan biên soạn

Compilation agency