Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4090:1985
Năm ban hành 1985

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn thiết kế
Tên tiếng anh

Title in English

Main pipelines for transporting oil and oil products. Design standard
Chỉ số phân loại

By field

75.200 - Thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên
Số trang

Page

97
Giá: 388,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng bằng thép có đường kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt từ các nơi khai thác, từ cảng đập đến nơi chế biến, tồn chứa, tiêu dùng.

Tiêu chuẩn này không được áp dụng để thiết kế các đường ống dẫn trong thành phố, thị xã, thị trấn, các đường ống dẫn dầu thô tại vùng biển.
Cơ quan biên soạn

Compilation agency