Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 3902:1984
Năm ban hành 1984

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Vật đúc bằng gang xám và gang graphit cầu. Tổ chức tế vi và các phương pháp xác định
Tên tiếng anh

Title in English

Grey iron and spheroidal graphite iron casting. Microstructure and determination methods
Chỉ số phân loại

By field

77 - Luyện kim
77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

35
Giá: 200,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật đúc bằng gang đúc, trong đó quy định những phương pháp xác định các yếu tố cơ bản của tổ chức tế vi vật đúc bằng gang xám (Graphít tấm), gang graphit cầu (Graphit cầu) về Graphit, về Péclít, về cùng tinh Phốt-phit và về Xêmen tit. Tổ chức tế vi của vật đúc bằng gang xám và gang graphit cần được đánh giá theo các cấp, so sánh với các thang tiêu chuẩn tương ứng trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các vật đúc bằng các loại gang có các tính chất vật lý đặc biệt, cũng như các loại gang được đúc hoặc nhiệt luyện bằng các phương pháp đặc biệt.
Quyết định công bố

Decision number

2924/QĐ-BKHCN 05-04-2018
Cơ quan biên soạn

Compilation agency