Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 3256:1979
Năm ban hành 1979

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

An toàn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
Tên tiếng anh

Title in English

Electrical safety. Terms and definitions
Chỉ số phân loại

By field

01.040.13 - Bảo vệ môi trường và sức khỏe. An toàn (Từ vựng)
29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
13.260 - Bảo vệ phòng chống điện giật
Số trang

Page

9
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa cơ bản trong lĩnh vực an toàn điện, để dùng trong khoa học kỹ thuật và sản xuất.
Một số thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thuật ngữ vắn tắt được ghi trong ngoặc đơn bên dưới thuật ngữ tiêu chuẩn. Những thuật ngữ vắn tắt có thể dùng trong các trường hợp không gây nhầm lẫn.
Quyết định công bố

Decision number

2124/QĐ-BKHCN 25-09-2008
Cơ quan biên soạn

Compilation agency