Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 11 năm 2019

Đăng ngày: 14:36 18-11-2019

ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.

Danh mục tiêu chuẩn IEC ban hành tháng 11: Tải danh mục tháng 11

Cùng chuyên mục