TCVN/TC/E 13 - Năng lượng tái tạo

Số hiệu
TCVN/TC/E 13
Tên Ban kỹ thuật
Năng lượng tái tạo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 82 - Solar photovoltaic energy systems

Phạm vi
Năng lượng tái tạo
Liên hệ

Lương Hoàng Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: hoanganh@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Đình Quang (Trưởng ban)
 • Lương Hoàng Anh (Thư ký)
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Cao Văn Thành
 • Đặng Thanh Tùng
 • Phạm Hương Giang
 • Nguyễn Văn An
 • Phạm Hồng Minh
 • Bùi Văn Minh
 • Lê Hoàng Nam
 • Nguyễn Hữu Đức
 • Lê Diên Trọng
 • Cao Việt Hùng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Tuabin gió – Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tua bin gió nối lưới
 • Tuabin gió – Phần 22: Thử nghiệm sự phù hợp và chứng nhận
 • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
 • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
 • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 1: Yêu cầu chung Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
 • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi DC/AC Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters)
 • Bộ chuyển đổi DC/AC quang điện được kết nối lưới – Quy trình thử nghiệm đối với các biện pháp khắc phục sự cố sụt điện áp