TCVN/TC/E 11 - Chiếu sáng

Số hiệu
TCVN/TC/E 11
Tên Ban kỹ thuật
Chiếu sáng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 34 - Lamps and related equipment

Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến chiếu sáng
Liên hệ

Đoàn Thị Thanh Vân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: vantc2@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Toản
 • Lê Huy Bình
 • Nguyễn Danh Hòa
 • Vũ Doãn Miên
 • Lại Đức Tuấn
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Cao Văn Khang
 • Nguyễn Hồng Thu
 • Bùi Anh Tuấn
 • Ngô Văn Quyền
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Xác định đặc trưng của khối sáng LED và bóng đèn LED đối với các đặc tính điện và quang như một hàm của nhiệt độ
 • Đo quang thông và độ duy trì quang thông của bóng đèn LED, khối sáng LED và đèn điện LED
 • Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn LED và đèn điện LED
 • Từ vựng chiếu sáng quốc tế