TCVN/TC/E 4 - Dây và cáp điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 4
Tên Ban kỹ thuật
Dây và cáp điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 20 - Electric cables

Phạm vi
Dây và cáp điện
Liên hệ

Lương Hoàng Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: hoanganh@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Phan Chính (Trưởng ban)
 • Lương Hoàng Anh (Thư ký)
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Danh Hoà
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Phạm Thế Dũng
 • Cù Huy Quang
 • Cao Văn Thành
 • Đào Xuân Hùng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 30 kV (Um=36 kV) đến 150 kV (Um = 170 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 • Dây trần bằng đồng và nhôm lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không - Yêu cầu chung và phương pháp thử
 • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 150 kV (Um=170 kV) đến 500 kV (Um = 550 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 • Dây nhôm lõi thép dùng cho kỹ thuật điện