TCVN/TC 44 - Quá trình hàn

Số hiệu
TCVN/TC 44
Tên Ban kỹ thuật
Quá trình hàn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 44 - Welding and allied processes

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Hàn
Liên hệ

Nguyễn Ngọc Hưởng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: nghuong.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Hà Văn Vui (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Thúc Hà
 • Hoàng Văn Châu
 • Đào Quang Kế
 • Hoàng Tùng
 • Đỗ Hải Tĩnh
 • Nguyễn Ngọc Hoa
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Minh Thư
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhân sự hàn - Kiểm tra Chấp nhận thợ hàn máy và thợ cài đặt hàn đối với hàn cơ khí hóa và tự động hóa vật liệu kim loại
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 12: Hàn điểm, đường và hàn gờ nổi
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận bởi quy trình hàn tiêu chuẩn
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận trên cơ sở thử hàn trước khi sản xuất
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 13: Hàn ép chồn (giáp mép điện trở) và hàn chảy giáp mép
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 14: Hàn hỗn hợp laze-hồ quang thép, niken và hợp kim niken
 • Hàn - Mối hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn bằng chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật
 • Hàn và các quá trình liên quan - Chuẩn bị mối nối - Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc cho thép
 • Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Kiểm tra tổ chức thô đại và tế vi của mối hàn
 • Hàn và các quá trình liên quan - Các loại chuẩn bị mối nối - Phần 1: Hàn hồ quang đi