TCVN/TC 79 - Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu

Số hiệu
TCVN/TC 79
Tên Ban kỹ thuật
Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 79 - Light metals and their alloys

Phạm vi
Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Quốc Toản (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Ngọc Chương
 • Bùi Thành Nam
 • Mai Đình Thắng
 • Lê Hoàng
 • Đào Hồng Bách
 • Lê Quang Huy
 • Nguyễn Xuân Trường
 • Nguyễn Minh Đạt
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Nguyễn Đăng Quang
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 7: Thành phần hóa học
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 5: Thanh sáu cạnh, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 6: Ống sáu cạnh, chữ nhật, vuông, tròn - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 4: Profile - Dung sai kích thước và hình dạng.
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 2: Tính chất cơ lý
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 3: Thanh chữ nhật đùn ép - Dung sai kích thước và hình dạng
 • Nhôm rèn và hợp kim nhôm - Profile, ống, thanh, dây đùn ép - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật để kiểm tra và cung cấp