TCVN/TC/F 18 - Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột

Số hiệu
TCVN/TC/F 18
Tên Ban kỹ thuật
Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột
Liên hệ

Nguyễn Minh Phương, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  phuongnamduong@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Ngô Thị Vân (Trưởng ban)
 • Nguyễn Minh Phương (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Đỗ Trọng Hưng
 • Trần Cao Sơn
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Nguyễn Đức Vinh
 • Phạm Cao Thăng
 • Hoàng Quốc Tuấn
 • Nguyễn Thị Thu Vinh
 • Chu Hương Giang
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Mật ong – Xác định hàm lượng prolin
 • Mật ong – Xác định độ ẩm bằng phương pháp đo độ phân cực
 • Mật ong – Xác định hàm lượng tro
 • Mật ong – Phân tích cảm quan
 • Mật ong – Xác định độ dẫn điện
 • Mật ong – Xác định pH và độ axit tự do bằng phép chuẩn độ đến pH 8,3
 • Mật ong – Xác định pH, độ axit tự do, hàm lượng lacton và độ axit tổng số bằng phép chuẩn độ đến điểm tương đương