TCVN/TC/F 10 - Rau quả và sản phẩm rau quả

Số hiệu
TCVN/TC/F 10
Tên Ban kỹ thuật
Rau quả và sản phẩm rau quả
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 14 - Fresh

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Rau quả và sản phẩm rau quả
Liên hệ

Nguyễn Thúy Hằng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  tc4tcvn@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đoàn Văn Lư (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thuý Hằng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Trịnh Thị Kim Vân
 • Lê Thị Cúc
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Hoàng Ngọc Châu
 • Đỗ Văn Chương
 • Đặng Văn Kết
 • Trần Thị Lan Hương
 • Vũ Văn Minh
 • Đặng Thị Thanh Quyên
 • Ngô Ngọc Hân
 • Phạm Thị Nhạn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Cà tím
 • Bí đỏ
 • Quýt quả tươi
 • Mít quả tươi
 • Dưa quả tươi
 • Roi quả tươi
 • Me ngọt quả tươi