TCVN/TC 210 - Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

Số hiệu
TCVN/TC 210
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 210 - Quality management and corresponding general aspects for medical devices

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Cao Thị Vân Điểm
  • Phạm Đức Hiền
  • Lê Thanh Hải
  • Đỗ Đức Chi
  • Nguyễn Minh Hải
  • Hà Đắc Biên
  • Vũ Thị Lợi
Danh sách dự thảo đang thực hiện