Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 10.650 kết quả.

Searching result

61

TCVN 13317-5:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 5: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh dục và thiết bị bảo vệ vùng bụng

Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

62

TCVN 13317-6:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 6: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ ngực của nữ

Protective equipment for martial arts ─ Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females

63

TCVN 13317-7:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ bàn chân

Protective equipment for martial arts – Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors

64

TCVN 12187-6:2021

Thiết bị bể bơi - Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với ván quay vòng

Swimming pool equipment - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for turning boards

65

TCVN 12187-7:2021

Thiết bị bể bơi – Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu môn bóng nước

Swimming pool equipment – Part 7: Additioinal specific safety requirements and test methods forwater polo goals

66

TCVN 12187-10:2021

Thiết bị bể bơi - Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan

Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment

67

TCVN 12187-11:2021

Thiết bị bể bơi - Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với sàn bể bơi di động và vách ngăn di động

Swimming pool equipment – Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads

68

TCVN 13321-1:2021

Thảm thể thao – Phần 1: Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ

Sports mats - Part 1: Gymnastic mats, safety requirements

69

TCVN 13321-2:2021

Thảm thể thao – Phần 2: Yêu cầu an toàn đối với thảm nhảy cao và nhảy sào

Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety requirements

70

TCVN 13321-3:2021

Thảm thể thao – Phần 3: Yêu cầu an toàn đối với thảm Judo

Sports mats - Part 3: Judo mats, safety requirements

71

TCVN 13321-4:2021

Thảm thể thao – Phần 4: Xác định độ hấp thụ lực va đập

Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption

72

TCVN 13321-5:2021

Thảm thể thao – Phần 5: Xác định độ ma sát mặt đế

Sports mats - Part 5: Determination of the base friction

73

TCVN 13321-6:2021

Thảm thể thao – Phần 6: Xác định độ ma sát mặt trên

Sports mats - Part 6: Determination of the top friction

74

TCVN 13321-7:2021

Thảm thể thao – Phần 7: Xác định độ cứng tĩnh

Sports mats - Part 7: Determination of static stiffness

75

TCVN 13323:2021

Thiết bị leo núi ─ Phanh chống ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment ─ Chocks ─ Safety requirements and test methods

76

TCVN 13324:2021

Thiết bị leo núi ─ Đầu nối ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment ─ Connectors ─ Safety equirements and test methods

77

TCVN 13325:2021

Thiết bị leo núi – Neo ma sát – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Frictional anchors - Safety requirements and test methods

78

TCVN 13326:2021

Thiết bị leo núi – Dây treo – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Harnesses – Safety requirements and test method

79

TCVN 13327:2021

Thiết bị leo núi – Ròng rọc – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Pulleys – Safety requirements and test methods

80

TCVN 13328:2021

Thiết bị leo núi – Mũ bảo hiểm cho người leo núi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Helmets for mountaineers – Safety requirements and test methods

Tổng số trang: 533