Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R1R5R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5760:1993
Năm ban hành 1993

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire-extinguishing system - General requirements of design, installation and utilize
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

59.080.10 - Vật liệu dệt nói chung
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

4.2.1 - An toàn cháy nổ công trình
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở, cơ quan, nhà... )
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2008