Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R2R3R9R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12653-2:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2: Phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection - CPVC pipe and fittings used in automatic sprinkler system - Part 2: Test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ASTM F 438-04, ASTM F 439-13, ASTM F 442/F 442M-99, IS 16088:2012, UL 1821 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

32
Giá:

Price

200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử và tiêu chí đánh giá đối với ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động được quy định trong TCVN 12653-1:2019.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8243-1:2009 (ISO 3951-1:2005), Quy trinh lấy mẫu để kiểm tra định lượng-Phần 1:Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lo đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL.
TCVN 8243-2:2009 (ISO 3951-1:2005), Quy trinh lấy mẫu để kiểm tra định lượng-Phần 2:Quy định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lo co cac đặc trưng chất lượng độc lập.
TCVN 12653-1, Phòng cháy chữa cháy-Ống và phụ tùng đường ống bằng nhựa CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động-Phần 1:Yêu cầu kỹ thuật.
ASTM G 151, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources (Tiêu chuẩn thực hành tiếp xúc với vật liệu phi kim đối với các thiết bị thử nghiệm sử dụng nguồn sáng trong phòng thí nghiệm).
ASTM G 155, Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials (Tieu chuẩn thực hành để vận hành thiết bị đến hồ quang khi tiếp xúc với vật liệu phi kim loại)
ASTM D 396, Standard Specification for Fuel Oils (Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu).
Quyết định công bố

Decision number

4056/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 21 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy