Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R6R4R6R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7830:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hoà không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Non-ducted air conditioners - Energy Efficiency
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

6
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí, một cụm hoặc hai cụm, có hoặc không có biến tần (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 12 000 W (41 000 BTU/h).
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho máy điều hòa không khí có ống gió có năng suất lạnh danh định nhỏ hơn 8 000 W và được thiết kế để làm việc ở áp suất tĩnh bên ngoài nhỏ hơn 25 Pa.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống gió, loại xách tay, loại đứng sàn, loại âm trần, các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm hoặc các máy điều hòa không khí sử dụng điện ba pha.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6576:2013 (ISO 5151:2010), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió-Thử và đánh giá tính năng
TCVN 10273-1:2013 (ISO 16358-1:2013), Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa-Phần 1:Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh
Quyết định công bố

Decision number

3185/QĐ-BKHCN , Ngày 09-11-2015
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

3419/QĐ-BKHCN 28-12-2022