Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R9R3R3R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7632:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Các tông – Xác định độ chịu bục
Tên tiếng Anh

Title in English

Board − Determination of bursting strength
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 2759:2014 ,IDT
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

85.060 - Giấy và cactông
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chịu bục của các tông khi tăng áp lực thuỷ lực. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại các tông (bao gồm các tông xơ sợi sóng, các tông xơ sợi cứng) có độ chịu bục trong khoảng từ 350 kPa đến 5 500 kPa. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho giấy hoặc các tông có độ chịu bục từ 250 kPa nếu giấy hoặc các tông được sử dụng để gia công thành sản phẩm có độ chịu bục cao hơn như các tông xơ sợi sóng. Trong trường hợp đó không cần phải công bố độ đúng hoặc độ chụm của phép đo và cần có chú thích trong báo cáo thử nghiệm là kết quả dưới mức yêu cầu tối thiểu của phương pháp.
Khi không có sự thỏa thuận thương mại nào thì phương pháp này được áp dụng cho vật liệu có độ chịu bục từ 350 kPa đến 1 400 kPa, tất cả các vật liệu có độ chịu bục dưới 600 kPa trừ các thành phần của các tông xơ sợi cứng và các tông xơ sợi sóng phải thử theo TCVN 7631 (ISO 2758) và theo tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1270 (ISO 536), Giấy và các tông – Xác định định lượng
TCVN 3649 (ISO 186), Giấy và các tông-Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình
TCVN 6725 (ISO 187), Giấy, các tông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điểu hòa và thử nghiệm, qui trình kiểm tra môi trường và điều hòa mẫu
Quyết định công bố

Decision number

4162/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 06