Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R1R8R9R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6577:1999
Năm ban hành 1999

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hoà không khí và bơm nhiệt gió - gió có ống gió - Thử và đánh giá tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13253:1995; ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

27.080 - Bơm nhiệt
Số trang

Page

66
Giá:

Price

264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các chuẩn mức thử nghiệm và đánh giá tính năng kỹ thuật tại nhà máy chế tạo, tại chỗ bán hàng và trong công nghiệp, đối với các máy điều hòa không khí có ống gió dùng bộ ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí và bơm nhiệt gió - gió có ống gió được dẫn động bằng điện và có máy nén. Các yêu cầu về thử và đánh giá tính năng kĩ thuật trong tiêu chuẩn này dựa trên việc sử dụng các bộ phận thích hợp.

Tiêu chuẩn này được giới hạn cho hệ thống dùng chu trình lạnh một cấp, có một bộ bốc hơi và một bộ ngưng tụ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để thử và đánh giá cho:

a) các bộ phận được dùng tách biệt;

b) thiết bị dùng chu trình lạnh hấp thụ;

c) máy điều hòa không khí không ống gió hoặc bơm nhiệt không ống gió, hoặc:

d) bơm nhiệt có nguồn nước.

Tiêu chuẩn không quy định việc xác định hiệu suất theo mùa sử dụng hoặc đặc tính chịu tải từng phần của thiết bị.

Chú thích 1 - Thuật ngữ \"thiết bị\" trong tiêu chuẩn này được dùng với nghĩa \"máy điều hòa không khí có ống gió\" và / hoặc \"bơm nhiệt có ống gió\".
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 817 Môi chất làm lạnh-Kí hiệu bảng số.
Quyết định công bố

Decision number

1937/QĐ-BKHCN , Ngày 08-09-2008