Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R2R4R6R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5816:1994
Năm ban hành 1994

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kem đánh răng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Tooth pastes
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

71.100.40 - Tác nhân hoạt động bề mặt
Số trang

Page

14
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kem đánh răng được sản xuất từ chất tạo bọt Lauryl sunfat, canxi cacbonat, glyxerin và các chất phụ gia khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1694:1975 , Sản phẩm hóa học-Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
Quyết định công bố

Decision number

1527/QĐ-TĐC , Ngày 23-12-1994