Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R0R2R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4756:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of Practice of ground conection and O; conection of electrical equipments
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

QPVN 13:1978 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
Số trang

Page

37
Giá:

Price

200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một chiều có điện áp lớn hơn 110V và quy định những yêu cầu đối với nối đất và nối không.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 3256:1979 , An toàn điện – Thuật ngữ và định nghĩa
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động