Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R4R4R8R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 3255:1986
Năm ban hành 1986

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An toàn nổ - Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Explosion safety - General specifications
Thay thế cho

Replace

TCVN 3255:1979
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.230 - Bảo vệ nổ
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

4.2.1 - An toàn cháy nổ công trình
Số trang

Page

4
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ.
Riêng đối với các quá trình sản xuất đặc biệt như mỏ; sản xuất, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ v.v... ngoài tiêu chuẩn này, cần phải có các tiêu chuẩn riêng.
Quyết định công bố

Decision number

889 QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-1991