Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 121 - 140 trong số 346

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
121Sản phẩm thực phẩm 1Kế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆĐường, mật ong và sản phẩm tinh bột
122Sản phẩm thực phẩmKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆPhương pháp phân tích và lấy mẫu
123Sản phẩm thépKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThép
124Sản phẩm thuốc lá thế hệ mớiKế hoạch năm 2021BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 126/SC 3
125Sản phẩm thuốc láKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 126/SC 3
126Sản phẩm rau quả chế biếnKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
127Sản phẩm khíKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
128Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
129Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
130Sản phẩm daKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm da
131Sản phẩm daKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
132SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
133SẢN PHẨM DAKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
134Sơn và vecniKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSơn và vecni
135Sành sứKế hoạch năm 2020BỘ CÔNG THƯƠNGBộ Công Thương
136RoboticKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
137RoboticKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
138Rau tươiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
139RAU QUẢKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
140Quản lý đất đaiKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTổng cục Quản lý đất đai