Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 161 - 180 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
161IEC/TC 4Hydraulic turbinesChưa xác định
162IEC/TC 5Steam turbinesChưa xác định
163IEC/TC 7Overhead electrical conductorsChưa xác định
164IEC/TC 8Systems aspects of electrical energy supplyChưa xác định
165IEC/TC 9Electrical equipment and systems for railways

TCVN/TC/E 14

Chưa xác định
166IEC/TC 10Fluids for electrotechnical applicationsChưa xác định
167IEC/TC 11Overhead linesChưa xác định
168IEC/TC 13Electrical energy measurement and controlChưa xác định
169IEC/TC 14Power transformersChưa xác định
170IEC/TC 15Solid electrical insulating materialsChưa xác định
171IEC/TC 17High-voltage switchgear and controlgearChưa xác định
172IEC/TC 18Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore unitsChưa xác định
173IEC/TC 18AElectric cables for ships and mobile and fixed offshore unitsChưa xác định
174IEC/TC 20Electric cablesChưa xác định
175IEC/TC 21Secondary cells and batteriesChưa xác định
176IEC/TC 21ASecondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesChưa xác định
177IEC/TC 22Power electronic systems and equipmentChưa xác định
178IEC/TC 23Electrical accessoriesChưa xác định
179IEC/TC 25Quantities and unitsChưa xác định
180IEC/TC 26Electric weldingChưa xác định