Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 21 - 40 trong số 1005

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
21ISO/TC 282Water reuse P - Thành viên chính thức
22ISO/TMBGTechnical Management Board - groups

TCVN/TC 01

P - Thành viên chính thức
23IEC/CIS/IElectromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receiversO - Thành viên quan sát
24ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security techniques

TCVN/JTC 1/SC 27

O - Thành viên quan sát
25ISO/IEC JTC 1/SC 35User interfaces

TCVN/JTC 1/SC 35

O - Thành viên quan sát
26ISO/IEC JTC 1/SC 17Cards and security devices for personal identification

TCVN/JTC 1/SC 17

O - Thành viên quan sát
27ISO/IEC JTC 1/SC 2Coded character setsO - Thành viên quan sát
28ISO/REMCOCommittee on reference materials

TCVN/TC/M 1

O - Thành viên quan sát
29ISO/TC 1 Screw threadsO - Thành viên quan sát
30ISO/TC 2 Fasteners

TCVN/TC 2

O - Thành viên quan sát
31ISO/TC 4Rolling bearings

TCVN/TC 4

O - Thành viên quan sát
32ISO/TC 5Ferrous metal pipes and metallic fittings

TCVN/TC 5

O - Thành viên quan sát
33ISO/TC 5/SC 5Threaded fittings, solder fittings, welding fittings, pipe threads, thread gaugesO - Thành viên quan sát
34ISO/TC 6Paper, board and pulps

TCVN/TC 6

O - Thành viên quan sát
35ISO/TC 8Ships and marine technologyO - Thành viên quan sát
36ISO/TC 10Technical product documentationO - Thành viên quan sát
37ISO/TC 11Boilers and pressure vessels [STANDBY]O - Thành viên quan sát
38ISO/TC 12Quantities and units

TCVN/TC 12

O - Thành viên quan sát
39ISO/TC 14Shafts for machinery and accessoriesO - Thành viên quan sát
40ISO/TC 17SteelO - Thành viên quan sát