Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 961 - 980 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
961TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định
962ISO/TC 150/SC 6Active implantsChưa xác định
963IEC/TA 16Active Assisted Living (AAL), wearable electronic devices and technologies, accessibility and user interfacesChưa xác định
964IEC/SYC AALActive Assisted LivingChưa xác định
965ISO/TC 135/SC 9Acoustic emission testingChưa xác định
966ISO/TC 43Acoustic

TCVN/TC 43

O - Thành viên quan sát
967ISO/TC 59/SC 16Accessibility and usability of the built environmentChưa xác định
968ISO/TC 69/SC 5Acceptance samplingChưa xác định
969IEC/TA 12AV energy efficiency and smart grid applicationsChưa xác định
970ISO/TC 249 Traditional chinese medicine P - Thành viên chính thức
971ISO/TC 79/SC 11 TitaniumChưa xác định
972ISO/TC 69/SC 1 Terminology and symbolsChưa xác định
973ISO/PC 305 Sustainable non-sewered sanitation systems Chưa xác định
974ISO/TC 254 Safety of amusement rides and amusement devices O - Thành viên quan sát
975ISO/TC 39/SC 10 SafetyChưa xác định
976ISO/TC 241 Road traffic safety management systems O - Thành viên quan sát
977ISO/TC 262 Risk management O - Thành viên quan sát
978ISO/TC 269 Railway applications Chưa xác định
979ISO/TC 270 Plastics and rubber machines Chưa xác định
980ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders Chưa xác định