Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 921 - 940 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
921ISO/TC 67/SC 8Arctic operationsChưa xác định
922ISO/TC 46/SC 11Archives/records managementChưa xác định
923ISO/TC 69/SC 4Applications of statistical methods in product and process managementChưa xác định
924ISO/TC 69Applications of statistical methods

TCVN/TC 69

O - Thành viên quan sát
925ISO/TC 69/SC 7Applications of statistical and related techniques for the implementation of Six SigmaChưa xác định
926ISO/TC 69/SC 8Application of statistical and related methodology for new technology and product developmentChưa xác định
927IEC/SC 61DAppliances for air-conditioning for household and similar purposesChưa xác định
928IEC/SC 23GAppliance couplersChưa xác định
929ISO/TC 114/SC 12AntimagnetismChưa xác định
930ISO/TC 159/SC 3Anthropometry and biomechanicsO - Thành viên quan sát
931ISOTC 34/SC 11Aninal and vegetable fats and oils
932ISO/TC 34/SC 10Animal feeding stuffsChưa xác định
933ISO/TC 34/SC 11Animal and vegetable fats and oils

TCVN/TC/F 2

O - Thành viên quan sát
934ISO/TC 202/SC 3Analytical electron microscopyChưa xác định
935ISO/TC 193/SC 1Analysis of natural gasChưa xác định
936ISO/TC 121Anaesthetic and respiratory equipmentO - Thành viên quan sát
937ISO/TC 146/SC 3Ambient atmospheresChưa xác định
938ISO/TC 167/SC 3Aluminium structures [STANDBY]Chưa xác định
939ISO/TC 79/SC 12Aluminium oresChưa xác định
940ISO/TC 79/SC 7Aluminium and cast aluminium alloysChưa xác định