Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 821 - 840 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
821ISO/TC 190Soil quality

TCVN/TC 190

O - Thành viên quan sát
822ISO/TC 180Solar energy O - Thành viên quan sát
823IEC/TC 82Solar photovoltaic energy systems

TCVN/TC/E 13

Chưa xác định
824IEC/TC 117Solar thermal electric plantsChưa xác định
825ISO/TC 44/SC 12Soldering materialsChưa xác định
826ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
827ISO/TC 238Solid biofuels O - Thành viên quan sát
828IEC/TC 15Solid electrical insulating materialsChưa xác định
829ISO/TC 27Solid mineral fuels

TCVN/TC 27

O - Thành viên quan sát
830ISO/TC 20/SC 13Space data and information transfer systemsChưa xác định
831ISO/TC 20/SC 14Space systems and operationsChưa xác định
832ISO/TC 123/SC 7Special types of plain bearingsChưa xác định
833ISO/TC 22/SC 41Specific aspects for gaseous fuelsChưa xác định
834ISO/TC 22/SC 40Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailersChưa xác định
835ISO/TC 104/SC 2Specific purpose containersChưa xác định
836ISO/TC 4/SC 7Spherical plain bearingsChưa xác định
837ISOTC 34/SC 7Spices

TCVN/TC/F 4

838ISO/TC 34/SC 7Spices, culinary herbs and condimentsChưa xác định
839ISO/TC 72/SC 1Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessoriesChưa xác định
840ISO/TC 83Sports and other recreational facilities and equipmentO - Thành viên quan sát