Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 821 - 840 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
821IEC/TC 80Maritime navigation and radiocommunication equipment and systemsChưa xác định
822IEC/TC 79Alarm and electronic security systemsChưa xác định
823IEC/TC 78Live workingChưa xác định
824IEC/TC 77Electromagnetic compatibilityChưa xác định
825IEC/TC 76Optical radiation safety and laser equipmentChưa xác định
826IEC/TC 73Short-circuit currentsChưa xác định
827IEC/TC 72Automatic electrical controlsChưa xác định
828IEC/TC 70Degrees of protection provided by enclosuresChưa xác định
829IEC/TC 69Electric road vehicles and electric industrial trucksChưa xác định
830IEC/TC 68Magnetic alloys and steelsChưa xác định
831IEC/TC 66Safety of measuring, control and laboratory equipmentChưa xác định
832IEC/TC 65Industrial-process measurement, control and automationChưa xác định
833IEC/TC 64Electrical installations and protection against electric shockChưa xác định
834IEC/TC 62Electrical equipment in medical practiceChưa xác định
835IEC/TC 61Safety of household and similar electrical appliances

TCVN/TC/E 2

P - Thành viên chính thức
836IEC/TC 59Performance of household and similar electrical appliancesChưa xác định
837IEC/TC 57Power systems management and associated information exchangeChưa xác định
838IEC/TC 56DependabilityChưa xác định
839IEC/TC 55Winding wiresChưa xác định
840IEC/TC 51Magnetic components, ferrite and magnetic powder materialsChưa xác định