Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 761 - 780 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
761ISO/TC 281Fine bubble technology Chưa xác định
762ISO/TC 282/SC 1Treated wastewater reuse for irrigationChưa xác định
763ISO/TC 282/SC 2Water reuse in urban areasChưa xác định
764ISO/TC 282/SC 3Risk and performance evaluation of water reuse systemsChưa xác định
765ISO/TC 285Clean cookstoves and clean cooking solutions

TCVN/TC 285

Chưa xác định
766ISO/TC 286Collaborative business relationship management Chưa xác định
767ISO/TC 289Brand evaluation Chưa xác định
768ISO/TC 290Online reputation Chưa xác định
769ISO/TC 291Domestic gas cooking appliances Chưa xác định
770ISO/TC 292Security and resilience Chưa xác định
771ISO/TC 293Feed machinery Chưa xác định
772ISO/TC 296Bamboo and rattan Chưa xác định
773ISO/TC 297Waste management, recycling and road operation service Chưa xác định
774ISO/TC 298Rare earth Chưa xác định
775ISO/TC 299Robotics Chưa xác định
776ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
777ISO/TC 301Energy management and energy savings Chưa xác định
778ISO/TC 304Healthcare organization management Chưa xác định
779ISO/TC 306Foundry machinery Chưa xác định
780ISO/TC 307Blockchain and distributed ledger technologies Chưa xác định