Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 12836-1:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Hệ thống giao thông thông minh - Kiến trúc mô hình tham chiếu cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) - Phần 1: Các miền dịch vụ, nhóm dịch vụ và dịch vụ ITS
Tên tiếng anh

Title in English

Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 1: ITS service domains, service groups and services
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14813-1:2015
Chỉ số phân loại

By field

03.220.01 - Giao thông vận tải nói chung
35.240.60 - Ứng dụng IT trong vận tải, thương mại và các lĩnh vực khác
Số trang

Page

Đang cập nhật/ Updating
Giá: Liên hệ/Order

Price

Quyết định công bố

Decision number

1490/QĐ-BKHCN 01-06-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency