Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 6486:1999
Năm ban hành 1999

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Khí đốt hoá lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt
Tên tiếng anh

Title in English

Liquid petroleum gas (LPG). Pressurised storage. Location, design, capacity and installation
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 6486:2008. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.
Chỉ số phân loại

By field

23.020.30 - Thùng chịu áp lực, bình khí
Số trang

Page

15
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt đối với các bồn chứa khí đốt hóa lỏng (dưới đây gọi là LPG) cố định có dung tích chứa nước trên 150 lít, dùng để tồn chứa LPG thương mại và công nghiệp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- các bồn chứa vận chuyển;

- tồn trữ trong quá trình chưng cất, tách khí;

- tồn trữ dưới dạng kho lạnh.

Đối với các bồn chứa có dung tích trên 135 m3 thì qui định trong tiêu chuẩn này chỉ là tài liệu hướng dẫn, phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn khác có liên quan.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6153:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, chế tạo.
TCVN 6154:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, chế tạo – Phương pháp thử.
TCVN 6155:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
TCVN 6156:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, sử dụng, sửa chữa – Phương pháp thử.
Quyết định công bố

Decision number

2123/QĐ-BKHCN 25-09-2008
Cơ quan biên soạn

Compilation agency