Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 6223:1996
Năm ban hành 1996

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Cửa hàng khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu chung về an toàn
Tên tiếng anh

Title in English

Liquefied Petroleum Gas (LPG) store. General safety requirements
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 6223:2011 về cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn
Chỉ số phân loại

By field

13 - An toàn
13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

11
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, xây dựng, sử dụng các loại cửa hàng khí đốt hóa lỏng đóng trong chai dung tích chứa tới 150 lít.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

a) Các kho trung tâm tồn chứa, bảo quản và cung ứng khí đốt hóa lỏng;

b) Các cơ sở đóng nạp khí đốt hóa lỏng vào chai;

c) Các điểm giao nhận và bán khí đốt hóa lỏng cho ôtô chạy bằng khí đốt hóa lỏng;

d) Các trạm cung cấp khí đốt hóa lỏng phục vụ sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622-1978, Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
Quyết định công bố

Decision number

1253/QĐ-TĐC 25-06-1996
Cơ quan biên soạn

Compilation agency