Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 2622:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng anh

Title in English

Fire protection of buildings - Design requirements
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại

By field

13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

58
Giá: 232,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5760:1993 , hệ thống chữa cháy-yêu cầu chung , thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
TCVN 5738:1993 , hệ thống báo cháy-Yêu cầu kỹ thuậ.t
TCVN 5303:1990 , an toàn cháy-thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 4513:1988 , cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế.
Quyết định công bố

Decision number

198/BXD-KHCN 09-08-1995
Cơ quan biên soạn

Compilation agency