Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 2622:1978
Năm ban hành 1978

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng anh

Title in English

Fire protection for building - Requirements for design
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại

By field

13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

20
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là: PCCC) khi xây dựng mới hay cải tạo các ngôi nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, các khu dân dụng, cụm nhà máy và kho tàng trong phạm vi toàn quốc.
Cơ quan biên soạn

Compilation agency