TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 1
Tên Ban kỹ thuật
Máy điện và khí cụ điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến khí cụ điện, thiết bị điện,…
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
 • Nguyễn Hoàng Linh
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Toản
 • Lê Huy Bình
 • Tạ Quốc Phú
 • Nguyễn Danh Hoà
 • Đỗ Lan Bình
 • Nguyễn Mai Hương
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Phạm Hồng Minh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 2: Áptômát dùng cho điện xoay chiều và một chiều
 • Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3: Thiết bị đóng cắt, dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10: Xác định mức âm thanh
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10-1: Xác định mức âm thanh – Hướng dẫn áp dụng
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp tự ngẫu và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp tự ngẫu
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly an toàn và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly an toàn
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong theo IEC 62660-3
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 2: Thử nghiệm độ tin cậy và sử dụng quá mức
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 3: Yêu cầu về an toàn
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 1: Thử nghiệm tính năng
 • An toàn đối với pin lithium sơ cấp và thứ cấp trong quá trình vận chuyển
 • Bình đun nước nóng có dự trữ - Hiệu suất năng lượng
 • Dây chảy – Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 7: Dây chảy cỡ nhỏ dùng cho các ứng dụng đặc biệt
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 1: Định nghĩa đối với cầu chảy cỡ nhỏ và các yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng của dây chảy cỡ nhỏ