TCVN/TC/E 3 - Thiết bị điện tử dân dụng

Số hiệu
TCVN/TC/E 3
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị điện tử dân dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC - IEC

Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến thiết bị điện tử dân dụng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Khắc Điềm (Trưởng ban)
 • Nguyễn Văn Thuyết (Thư ký)
 • Lê Hữu Thắng
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Lê Công Doanh
 • Nguyễn Mạnh Hải
 • Phan Thị Trác Vân
 • Nguyễn Đình Lương
 • Đặng Thanh Tùng
 • Chu Văn Công
 • Nguyễn Anh Sơn
 • Vũ Hồng Sơn
 • Nguyễn Thế Truyện
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Đỗ Thị Thúy Hương
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 31: Khả năng cháy của linh kiện trong vỏ bọc nhựa (từ bên trong)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 33: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Chưng áp không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 36: Gia tốc, trạng thái ổn định
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 37: Phương pháp thử nghiệm thả rơi tấm mạch nằm ngang bằng cách sử dụng gia tốc kế
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 29: Thử nghiệm ngắn mạch
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 28: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình thiết bị nạp điện (CDM) - mức linh kiện)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 25: Chu kỳ nhiệt độ
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 24: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Thử nghiệm HAST không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 20: Khả năng chịu đựng của SMD bọc nhựa đối với các hiệu ứng kết hợp ẩm và nhiệt hàn
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 5: Thử nghiệm tuổi thọ thiên áp độ ẩm của nhiệt độ trạng thái ổn định
 • Thông tin hướng dẫn về việc áp dụng các tụ điện, điện trở, cuộn cảm và các bộ lọc hoàn chỉnh để triệt các nhiễu điện từ Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
 • Dãy số ưu tiên đối với điện trở và tụ điện Preferred number series for resistors and capacitors
 • Phương pháp đo độ không tuyến tính của điện trở Method of mearurement of non–linearity on resistors
 • Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện Marking codes for resistors and capacitors